Công bố danh sách 5 bạn khán giả trúng thưởng bình chọn team yêu thích nhất - Chiến binh thế hệ mới mùa 1

"Chiến binh thế hệ mới" công bố kết quả 5 bạn khán giả may mắn tham gia bình chọn team được yêu thích nhất

Công bố đáp án "Câu Hỏi Tuần 10" và danh sách 3 bạn khán giả trúng thưởng tuần 10

"Chiến binh thế hệ mới" công bố đáp án "Câu hỏi tuần 10"

+ Xem Thêm